Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), 18 Οκτωβρίου 2016

Παρακαλείσθε όπως την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., προσέλθετε
στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) στα Χανιά προκειμένου να συμμετάσχετε στη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) που συγκροτήθηκε με τη (β) σχετική.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση, επισυνάπτονται.

Επίσης, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε σε ημερίδα που συνδιοργανώνεται από το Δήμο
Χανίων, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο
Μεταφορών (ΕΕΣΜ) με θεματικό αντικείμενο «Σχεδιασμός του Ακτοπλοϊκού Δικτύου» που θα
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της ΑΝΕΚ (Λ. Καραμανλή 178, Χανιά) την 17η Οκτωβρίου
2016, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09:00 π.μ.-

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL