Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 21-10-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του κληρωθέντος 1ου Αναπληρωματικού Μέλους της έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορά στην "Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών μήκους 16-18 μέτρων" συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL