3η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Ηλεκτρονικής Αναφοράς Επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA)

3η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Ηλεκτρονικής Αναφοράς Επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA)
 
 
Στις 25-26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η 3η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Ηλεκτρονικής Αναφοράς Επιθεώρησης (3rd Electronic Inspection Report Working Group Meeting) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA). Η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας, που αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε θέματα ελέγχου αλιείας, έχει ως στόχο τη δημιουργία γενικού εγγράφου προδιαγραφών απαιτήσεων (Business Requirements Specification - BRS) με σκοπό την τυποποίηση της ανταλλαγής δεδομένων αλιευτικών επιθεωρήσεων και παρακολούθησης μεταξύ των Εθνικών Αρχών των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Η συνάντηση οργανώθηκε από την Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στο πλαίσιο της συστηματικής συνεργασίας με τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή Υπηρεσία, της οποίας η αποστολή είναι η οργάνωση του επιχειρησιακού συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου αλιείας και αλιευτικών επιθεωρήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. και η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ τους με στόχο την συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Οι εργασίες της πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή τριάντα έξι (36) εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών, εκπροσώπων της EFCA και αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά που φιλοξενήθηκε συνάντηση αντίστοιχου επιπέδου σε θέματα ελέγχου αλιείας στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
 
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr .
 

Wildcard SSL