Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την14-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του κληρωθέντος 4ου τακτικού Μέλους της έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ‘’Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/εξοπλισμός περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€” (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL