«Απάντηση σε δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής αναφορικά με τη στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λιμένων».

«Απάντηση σε δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής αναφορικά με τη στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λιμένων».
 
  Σχετικά με το από 20/11/2016 άρθρο της Κυριακάτικης Καθημερινής με τον τίτλο «Το  λιμάνι του Βόλου έχει μεγαλύτερο συμβούλιο από του Αμβούργου» το οποίο  αναφέρεται γενικά στη στελέχωση των Οργανισμών Λιμένων ΑΕ επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
   Ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων  των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. ορίζεται από το Καταστατικό τους. Στο Καταστατικό αυτό προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 7(επτά) έως 11(έντεκα)  μέλη εκ των οποίων οι 2 (δύο) είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, ένας εκπρόσωπος του μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ)  και οι υπόλοιποι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Ο μόνος έμμισθος εκ των προαναφερθέντων είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης συμμετέχουν αμισθί. Ως εκ τούτου οι αναφορές του δημοσιεύματος σε «απειλές»  για την οικονομική βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένων από «κομματικούς διορισμούς» είναι εντελώς αβάσιμες, διότι  «παραβλέπουν» την άμισθη σχέση των συμμετεχόντων στις διοικήσεις. 
  Αξίζει να αναφερθεί ότι οι νέες διοικήσεις των Οργανισμών Λιμένων έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, βελτίωσης της εξυπηρέτησης των χρηστών και μεγέθυνσης της διακίνησης φορτίων και  επιβατών. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται και στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών των νέων διοικήσεων (μηχανικοί, οικονομολόγοι και άξιοι επαγγελματίες του χώρου της ναυτιλίας, κ.α.) που χωρίς αμοιβή αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια για την ανάπτυξη των λιμένων. 
  Σχετικά με τις προσλήψεις νέου προσωπικού έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία από τα συναρμόδια Υπουργεία και βρίσκεται στο ΑΣΕΠ για διεκπεραίωση, καθώς οι περικοπές  προσωπικού από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις  οδήγησαν  στην υποστελέχωση των Οργανισμών Λιμένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων  στην εύρυθμη  λειτουργία τους, καθώς και  στην αγορά, στους χρήστες των υπηρεσιών και, κατ΄ επέκταση, στην τοπική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  
  Η Κυβέρνηση προχωρεί σε νέες προσλήψεις ανταποκρινόμενη τόσο στις πραγματικές ανάγκες των λιμένων, όσο και στα αιτήματα των εργαζομένων αλλά και της αγοράς και των επιχειρήσεων για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η εντολή του ΥΝΑΝΠ κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή για επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων ανταποκρίνεται σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη. 
  Επειδή η ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό των Οργανισμών Λιμένων είναι  επιβεβλημένη,  το Υπουργείο σκοπεύει να αξιοποιήσει αιτήματα που θα προκύψουν στο μέλλον  για μετατάξεις σε προσωπικό από τους εργαζόμενους του ΟΛΠ και του ΟΛΘ προκειμένου  να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αυτό άλλωστε, ως γνωστόν,  προβλέπεται και στον νόμο 4404/2016 που κυρώνει τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ. 
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL