Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για  τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση της Επιτροπής  Παραλαβών Ειδών – Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016, για το έργο «Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελικοπτέρων προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΕΜ/ΜΕΛΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00€” (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL