Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για  την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους –εκπροσώπου επισπεύδουσας Υπηρεσίας ΔΕΜ στην έκτακτη Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση θερμικών Καμερών ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€” (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL