Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:15, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους –εκπροσώπου επισπεύδουσας Υπηρεσίας ΔΕΜ στην έκτακτη Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον «Εξοπλισμό Πλωτών Μέσων», συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00€” (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL