Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την24-11-2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου Τακτικού Μέλους – εκπρόσωπου επισπεύδουσας Υπηρεσίας ΔΕΜ στην Έκτακτη Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “ Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ ” συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000,00€

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL