Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 28-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για  την αντικατάσταση του προέδρου και του 2ου αναπληρωματικού μέλους στην έκτακτη Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση RADAR – ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας για τις ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Σχολή Πλοιάρχων) και προμήθεια προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (Σχολή Πλοιάρχων)».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL