Για τον πολίτη

Στην Ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με:

- προγνωστικά καιρού

- δρομολόγια πλοίων

- πίνακες ανεμολογικών στοιχείων-θαλασσίων διαδρομών-λιμενικών περιοχών-προστατευμένων περιοχών

- νομοθεσία

- διάφορες συμβουλές-οδηγίες

- αλιεία

- διάφορα έντυπα και δικαιολογητικά

- υγειονομική υποστήριξη

- προκηρύξεις

- στατιστικά στοιχεία

-Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ- Ναυτική Εκπαίδευση

- επικοινωνία με Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

- στοιχεία επικοινωνίας με Λιμενικές Αρχές και Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

- στοιχεία επικοινωνίας με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

- στοιχεία επικοινωνίας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) ΥΝΑΝΠ

Κατηγορία:


Wildcard SSL