Παράταση προθεσμίας υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2016

Η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2016 (ετήσιες δηλώσεις) παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την 13η Απριλίου 2017.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL