Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την19-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής  εμπειρογνωμόνων  για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016 (αξίας 2500€ έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ),  σχετικά με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της Αρίθμ.: Α 25/2015/28-12-2015 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL