Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 17-02-2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό την αντικατάσταση μέλους από τις κάτωθι έκτακτες επιτροπές σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών στις οποίες συμμετέχει και ειδικότερα:

1. Την ώρα 12:00 θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του τρίτου (3ου) τακτικού μέλους της έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τ.Π. για το έργο «Αντικατάσταση Θερμικών Καμερών ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.»


2. Την ώρα 12:05  θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του τέταρτου (4ου) αναπληρωματικού μέλους  της έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τ.Π. για το έργο «Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/εξοπλισμός περιπολικών σκαφών ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.»


3. Την ώρα 12:10  θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του τρίτου (3ου) αναπληρωματικού μέλους  της έκτακτης επιτροπής  σύνταξης Τ.Π. για το έργο «Προμήθεια σαράντα (40) Περιπολικών Οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up»


4. Την ώρα 12:15  θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του πέμπτου (5ου)  αναπληρωματικού μέλους  της έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τ.Π. για το έργο «Αναβάθμιση εξοπλισμού θαλάσσιας επιτήρησης περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και συγκεκριμένα των μόνιμων συστημάτων των θερμικών καμερών»


5. Την ώρα 12:20  θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους  της έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τ.Π. για το έργο «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL