Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία:   28/02/2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ

Τόπος Διεξαγωγής: ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά , Θέση Παλατάκι , Πύλη Ε11, Όροφος 2ος

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL