Καταγραφή αριθμού πιστοποιητικών πλοίων εκδοθέντων από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016

 

Από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται, ότι συντάχθηκε Έκθεση η οποία περιέχει πίνακες και διαγράμματα με τον αριθμό των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από την προαναφερόμενη Διεύθυνση κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

 

Η εν λόγω έκθεση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.hcg.gr και www.yen.gr, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL