Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία:    20–03– 2017, ημέρα Δευτέρα.  και ώρα 10:00΄

Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

 3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL