Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου (ΕΠΕ) της σύμβασης Τ03/2017 για την ‘’Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας’’

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL