Δραστηριότητα Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνεται η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011.

Ανάλυση καθώς και πίνακας δραστηριότητας του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. βρίσκεται στο www.hcg.gr.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL