Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιουνίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων  ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Ημ/νία:   31/05/2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ

Τόπος Διεξαγωγής: ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά , Θέση Παλατάκι , Πύλη Ε11, Όροφος 2ος

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL