Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών έτους 2016, σχετικά με την Αρίθ.02/2017 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά την προμήθεια oχημάτων

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL