Κατάσχεση αλιευμάτων από Φ/Γ ψυγείο όχημα στη Νέα Μηχανιώνα

Κατάσχεση αλιευμάτων από Φ/Γ ψυγείο όχημα στη Νέα Μηχανιώνα – Έλεγχοι στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

Βραδινές ώρες χθες, στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης ιχθύων, στην ιχθυόσκαλα δημοσίου Νέας Μηχανιώνας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης από φορτηγό ψυγείο όχημα ιδιωτικής χρήσης:

α) τριάντα (30) κιλά χταπόδια, κάτω από το επιτρεπόμενο βάρος, (200-400 γρ. έκαστο αντί 500 γρ.) και

β) επτά (07) κιλά μπακαλιάροι, υπολειπομένων διαστάσεων (14-18 εκ. αντί του προβλεπομένου 20 εκ.).

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας, ενώ τα κατασχεμένα αλιεύματα πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

                                ======================

Μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν βραδινές ώρες χθες, στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου από κλιμάκιο του Γραφείου Αλιείας και του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, βεβαιώθηκαν:

1)     μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων και συγκεκριμένα εκατόν ενενήντα οχτώ κιλών (198) μυλοκόπι και τριακοσίων ενενήντα έξι κιλών (396) μυτάκι, χωρίς οι ετικέτες των ιχθυοκιβωτίων να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση ( εμπορική ονομασία),

2)     μία αλιευτική παράβαση σε Κυβερνήτη αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους ΓΡΙ-ΓΡΙ, για την αλίευση ενός (01) ατόμου ξιφία δύο κιλών και εξακοσίων  γραμμαρίων (2.600) σε απαγορευμένη χρονική περίοδο,

3)     μία αλιευτική παράβαση στον ίδιο Κυβερνήτη για μη εγγραφή στο ημερολόγιο αλιείας του σκάφους, την αλίευση και εκφόρτωση ενός (01) ατόμου ξιφία,

4)     διενεργείται προανάκριση για εμπορία δώδεκα κιλών και εξακοσίων γραμμαρίων (12.600) σφυρίδας υπολειπομένων διαστάσεων (35-40 εκ. αντί του προβλεπομένου 45 εκ.),

5)     μία αλιευτική παράβαση σε επαγγελματία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπομένων διαστάσεων και συγκεκριμένα τετρακοσίων κιλών (400) τσιπούρας (15-16 εκ. αντί του προβλεπομένου 20 εκ.), διακοσίων εξήντα κιλών (260) σαργού (15-17 εκ. αντί του προβλεπομένου 23 εκ.) και εκατόν εβδομήντα κιλών (170) σπάρου (09-10 εκ. αντί του προβλεπομένου 12 εκ.).

Συνολικά κατασχέθηκε ποσότητα αλιευμάτων οχτακοσίων σαράντα πέντε κιλών και διακοσίων γραμμαρίων (845.200), η οποία πρόκειται να διατεθεί σε ευαγή ιδρύματα.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Κερατσινίου.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL