Γεωχωρικά Δεδομένα Ναυτιλίας

Περίληψη: 
Δέσμευση του Φορέα μας στα πλαίσια του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018. Αποτύπωση απαγορευμένων περιοχών αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο μηχανότρατα.

Wildcard SSL