Πίνακες Καλουμένων προς κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Επιλαχόντων έτους 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Καλουμένων προς κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Επιλαχόντων, όπως καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2011 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’  αριθμ. 982 Απόφαση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού / Γ΄ Τμήμα επί υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων της παράγ. 9 της οικείας Προκήρυξης, αναρτήθηκαν, την 13-10-2011 ημέρα Πέμπτη, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

Σχετική Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εξήντα (60) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προωθείται άμεσα.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL