Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία 31-07-2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας: ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, 

Θέση Παλατάκι,  Πύλη  Ε11, 2ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL