Υποβολή δήλωσης περουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2017

H καταληκτική προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2017 (ετήσιες δηλώσεις), είναι η 21η Οκτωβρίου 2017.

Κατηγορία:


Wildcard SSL