Συμμετοχή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστου Παπουτσή στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, θα συμμετάσχει την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011, στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο. 

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στο Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, είναι: το Εθνικό σχέδιο Δράσης της Ελλάδας  σχετικά με τη Μεταρρύθμιση του Ασύλου και  τη Διαχείριση των  Μεταναστευτικών Ροών, η  πορεία των εργασιών για το SISII(SchengenInformationSystem), το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών, η αξιολόγηση  της απελευθέρωσης της θεώρησης εισόδου για τους πολίτες των Δυτικών  Βαλκανίων.  

Επιπλέον, θα εξετασθεί η πορεία εγκαθίδρυσης ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Τέλος, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με το  «Ευρωπαϊκό σύστημα εντοπισμού χρηματοδότησης τρομοκρατών- Διαθέσιμες Επιλογές.»

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL