Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παραλαβής Συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης έτους 2017, σχετικά με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της αριθ. Τ04/2017 Σύμβασης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL