Κατάταξη 01 Αξιωματικού Ειδικότητας Ιατρού στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Κατάταξη  01Αξιωματικού Ειδικότητας  Ιατρού στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή για την κατάταξη 01 Αξιωματικού Ειδικότητας  Ιατρούστο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπογράφτηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής η σχετική προκήρυξη, στην οποία περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό.

Το κείμενο της  προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  www.hcg.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό έτους 2011 για τη κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ενός (01) Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (άνδρα - γυναίκας) Ιατρού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ειδικότητα,η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Hπροκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 45ΟΓΙ-0ΡΟ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΠ Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο, τηλ. 2104191546) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Κατάθεση δικαιολογητικώναπό 31-10-2011 μέχρι και 21-11-2011, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως (ώρες: 09:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).                                                                                                         

 

 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL