Αναβάθμιση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας - Τυνησίας - Συνάντηση εμπειρογνωμόνων Ελλάδας - Τυνησίας επί θεμάτων θαλασσίων μεταφορών

Αναβάθμιση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας - Τυνησίας - Συνάντηση εμπειρογνωμόνων Ελλάδας - Τυνησίας επί θεμάτων θαλασσίων μεταφορών


Επίσημη τεχνική Συνάντηση Ελλάδας – Τυνησίας πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2017, στην Τύνιδα, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Διαπραγμάτευσης επί του Σχεδίου «Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές», στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου συνεργασίας, που χρονολογείται από το έτος 1966.
Ο στοχευόμενος εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας – Τυνησίας,  με την προώθηση προς υπογραφή της επικαιροποιημένης Διμερούς Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής προτεραιότητας που αποδίδεται στην εμπέδωση και περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με τις χώρες της Β. Αφρικής.
Στις τεχνικές διαπραγματεύσεις συμμετείχαν από την τυνησιακή πλευρά ο Γενικός Διευθυντής Θαλασσίων Μεταφορών και Λιμένων του Υπουργείου Μεταφορών, κ.Youssef Ben Romdhane και στελέχη των υπηρεσιών της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης. Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τύνιδα, αρμόδιος επί εμπορικών θεμάτων.
Κατά τη διάρκεια της εκτενούς τεχνικής συνάντησης, οι δυο αντιπροσωπείες διαβουλεύθηκαν επί του σχεδίου της Διμερούς Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, και αντάλλαξαν αναλυτικές απόψεις επί του περιεχομένου του, αποδίδοντας έμφαση στις διατάξεις αναφορικά με τη διευκόλυνση εισόδου και παραμονής ναυτικών των δυο χωρών στο έδαφός τους (entry and stay of seafarers).
Με την ολοκλήρωση της Συνάντησης και δια της υπογραφής αμοιβαίως συμφωνηθέντων πρακτικών (Agreed Minutes), οι δυο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση των διαβουλεύσεων με τις Υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων τους, αποβλέποντας στην οριστικοποίηση του κειμένου της διμερούς συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL