Σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

Σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών
γραμμών α)ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ -
ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ- ΠΑΡΟΣ- ΣΕΡΙΦΟΣ
-ΣΙΦΝΟΣ- ΚΙΜΩΛΟΣ- ΜΗΛΟΣ και επιστροφή και δ) ΣΥΡΟΣ- ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ και επιστροφή.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL