Ολοκλήρωση εκπαίδευσης επί θεμάτων έρευνας-διάσωσης σε Κύπριους και Ισραηλινούς αξιωματούχους στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης επί θεμάτων έρευνας-διάσωσης σε Κύπριους και Ισραηλινούς αξιωματούχους στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
 
       Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η εβδομαδιαία (20-24 Νοεμβρίου) εκπαίδευση σεμιναριακού χαρακτήρα επί θεμάτων Έρευνας-Διάσωσης σε πέντε (5) Κύπριους και σε τέσσερις (4) Ισραηλινούς αξιωματούχους στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 
      Με το τέλος των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι έγιναν δεκτοί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλή, ο οποίος δήλωσε: 
«Τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, χτίζεται μια σχέση   εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η σχέση αυτή μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα της ειρήνης σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή.  
           Και επειδή οι άνθρωποι είναι που κάνουν και το καλό και το κακό, οι σχέσεις από όποιο επίπεδο κι αν χτίζονται ακόμα και σε υπηρεσιακό, όπως σήμερα, έχουν τη δική τους αξία σημασία και το δικό τους ειδικό βάρος.Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία των φίλων μας από την Κύπρο και το Ισραήλ. Εύχομαι καλή παραμονή στην Ελλάδα για όσους προβλέπεται να μείνουν κι άλλο και καλή συνεργασία μεταξύ των τριών Υπουργείων».
      Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγιναν κοινωνοί των διαδικασιών Έρευνας-Διάσωσης όπως αυτές παρέχονται από το ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης), σύμφωνα με τις Διεθνείς  Συμβάσεις και Κανονισμούς.  Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου (GRMCC), στο Κέντρο Ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS Πειραιά) και σε Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης (ΠΑΘ 090). Μετά το πέρας της εκπαίδευσης έγινε απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής στους Αξιωματούχους.           
     Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στο www.hcg.gr.             

Wildcard SSL