Πρόσκληση Σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών που συνδέουν τα νησιά ΚΥΘΗΡΑ και ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ με λιμένες της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτη


Wildcard SSL