Απάντηση Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό

Απάντηση Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό

 

Σχετικά με αναφορές που διατυπώθηκαν σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό περί δήθεν ελλιπούς αστυνόμευσης της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής της Καλύμνου, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος γνωρίζεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει μεταβληθεί ο υφιστάμενος επιχειρησιακός σχεδιασμός, αναφορικά με την αστυνόμευση της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής της Καλύμνου, στην οποία περιπολούν καθημερινά σκάφη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο αριθμός και η επιχειρησιακή αξιοποίηση των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL