ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΠΟΥΓΑΣ Λ. Δημήτριος
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 21-11-2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 22:30, στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι ως : α) έμπορος οστράκων διακίνησε όστρακα (μύδια) για εμπορία -πώληση προς τις εταιρείες εμπορίας αλιευμάτων: α) 'ΣΤΕΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' , β) 'ΑΡΤ ΦΙΣ ΑΕ, γ) 'ΜΑΝΤΕΣ ΚΩΝ-ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜ Ο.Ε., δ) ' ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α- ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ Χ Ο.Ε.' , ε) ' ΑΣΛΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε' και στ) 'ΖΗΣΗΣ GLOBAL FISH O.E' χωρίς να έχει αναγραμμένη στα Νο. : α) 1566/21-11-2017, β) 1567/21-11-2017, γ)  1568/21-11-2017, δ) 1569/21-11-2017, ε) 1570/21-11-2017 και στ) 1571/21-11-2017 αντίστοιχα δελτία αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων) , την ενδειξη ζώνη αλίευσης (FAO).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL