Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2018, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)».

Ημ/νία :    15 - 01 -  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Τόπος διενέργειας : ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά,

Θέση Παλατάκι,  Πύλη  Ε11, 2ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων.

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL