ΝΟΤΙΟΣ (ΝΕΟΣ) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Β' Λ/Τ ΠΑΤΡΑΣ (Κ.Λ/Χ ΠΑΤΡΑΣ)
Διεύθυνση: 
Νότιος (Νέος) Λιμένας Πάτρας - Τ.Κ. 26110
Τηλ: 
2613 615434
Fax: 
2610 317088
Email: 
patra.blt@hcg.gr

Κατηγορία:


Wildcard SSL