Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών – εκτυπωτικών μηχανημάτων και καταστροφέων εγγράφων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Δ΄ στο  εξής τηλέφωνο : 2131371418, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών – εκτυπωτικών μηχανημάτων και καταστροφέων εγγράφων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 08–02–2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές Offset708.82 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL