Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 16.02.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση αναπληρωτή Προέδρου της Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής”

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL