Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό έως την 27-02-2018 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL