Πίνακας Υποψηφίων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2017 που ΕΠΕΤΥΧΑΝ στα αγωνίσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών – Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών

1. Ανακοινώνεται ότι, ο αλφαβητικός (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων) Πίνακας υποψηφίων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών- γυναικών) έτους 2017, οι οποίοι συμμετείχαν στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αγωνίσματα των Αθλητικών δοκιμασιών και επέτυχαν, αναρτήθηκε την 23-02-2018 ημέρα Παρασκευή στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

3. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν και επέτυχαν σε όλες τις Αθλητικές δοκιμασίες, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών οι οποίες θα διεξαχθούν την 27-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ).

Κατηγορία:


Wildcard SSL