Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 28.02.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις κάτωθι προμήθειες:

·        “Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ”, προϋπολογισμού 167.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

·        “Προμήθεια ειδών Υπόδησης 199 Δοκίμων Λ/Φπροϋπολογισμού 63.500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

·        “Προμήθεια ειδών Εξαρτήσεων& Στρατωνισμού199 Δοκίμων Λ/Φ”, προϋπολογισμού 35.925 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL