Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ  #60.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

 

Ημ/νία :        21-03-2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL