Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως και 31/12/2018.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.

plΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου» μέχρι και την 03/05/2018 και ώρα 10:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.

Κατηγορία:


Wildcard SSL