Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Ημ/νία : 08–05– 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

                                                       3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL