Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού  για την κάλυψη αναγκών Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #19.570,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα εξής τηλέφωνα: 2109819548 & 2109852133 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 14–05–2018 και ώρα 13:30., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην έδρα της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αγ. Κοσμάς, Ελληνικό), όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL