Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 14.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί εκ νέου ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση του από 30-04-2018 κληρωθέντος Τακτικού Προέδρου για τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL