Πίνακας υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας έτους 2017 που ΕΠΕΤΥΧΑΝ στις Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες

 

1. Ανακοινώνεται ότι, ο αλφαβητικός Πίνακας υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (ανδρών- γυναικών) έτους 2017, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες από την αρμόδια Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών και επέτυχαναναρτήθηκε την 18-05-2018 ημέρα Παρασκευή στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

 

2. Οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (ανδρών- γυναικών) έτους 2017, όπως αυτοί θα καταρτισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, θα αναρτηθούν ομοίως στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.grκαι στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με νεότερη ανακοίνωσή μας.

 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL