Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παράθεση δεξίωσης τριακοσίων πενήντα (350) ατόμων εκ μέρους κ. ΥΝΑΝΠ την 06 /06 /2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018».

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #12.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/Γρ. ΜΜΕ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ στο εξής τηλέφωνο: 2131374259 & 2131371276 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παράθεση δεξίωσης τριακοσίων πενήντα (350) ατόμων εκ μέρους κ. ΥΝΑΝΠ την  06 /06 /2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης ¨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 ¨» μέχρι και την 25–05–2018 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 548 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL