Πίνακες συμμετεχόντων και απορριφθέντων Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικ. Ιατρού έτους 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι οι πίνακες των συμμετεχόντων υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Ιατρού (άνδρα - γυναίκας) έτους 2011, καθώς και των υποψηφίων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, μετά τη διενέργεια ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής τους από την αρμόδια Επιτροπή, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.grκαι στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό, κατόπιν υποβολής έγγραφης σχετικής αιτήσεώς τους στο ΥΠτΠ/Α/Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΠ Α΄.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL